Ši programa skirta mokestinės ir finansinės atskaitomybės ataskaitų (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, kontrolinis balansas, skolų inventorizacijos aprašai) paruošimui, skolų ir įsiskolinimų administravimui, įvairiam sąnaudų ir pajamų sąskaitų tarpiniam bei galutiniam automatiniam uždarymui, buhalterinių sąskaitų rašymui. Buhalterinės pažymos pagalba galima atlikti sintetinės bei analitinės apskaitos registrų korekcijas, vykdyti užskaitymus tarp debitorių – kreditorių.
Programa pagal vartotojo aprašytas taisykles užpildo šias finansinės atskaitomybės formas:


• balansus (taip pat ir žemės ūkio, ūkininkų);
• pelno (nuostolių) ataskaitas (taip pat ir žemės ūkio, ūkininkų);
• pinigų srautų ataskaitas tiesioginiu būdu (taip pat ir žemės ūkio, ūkininkų)
• pinigų srautų ataskaitas netiesioginiu būdu (taip pat ir žemės ūkio, ūkininkų);
• įvairias VSAFAS formas (2 VSAFAS, 3 VSAFAS, 8 VSAFAS, 12 VSAFAS, 13VSAFAS, forma Nr. 2, Forma Nr. 3, forma Nr.4).


Programoje galima :


• atlikti automatinį valiutos kurso perskaičiavimą nurodytiems debitoriams – kreditoriams ar jų grupėms;
• valiutos konvertavimo operacijas, gauti detalią informaciją apie sąskaitų korespondenciją;
• sudaryti FR0600 ir FR0564 formas;
• susiformuoti informaciją PVM deklaracijai.


Platus spausdinamų ataskaitų pasirinkimas leidžia analizuoti skolų bei įsiskolinimų informaciją. Programoje galima formuoti darbuotojų avansines apyskaitas, debitorių – kreditorių tarpusavio skolų suderinimo aktus arba detalius suderinimo aktus, spausdinti ar tiesiogiai elektroniniu paštu siųsti priminimus, įspėjimus bei pretenzijas dėl pradelstų skolų.