PASLAUGOS

Klientai įsigiję kompleksinės buhalterinės apskaitos “Debetas” programą naudojasi papildomomis paslaugomis.

Programų pakeitimai

Vartotojas, sudaręs su  UAB „ Debetas“ palaikymo sutartį,gauna jų pakeitimus, bei patobulinimus susijusius su įstatymų kaita.
Programų atnaujinimus atlieka AB „Debetas“ konsultantai.
Vartotojui, nesudarančiam programų palaikymo sutarties,atnaujinimai atliekami šalių susitarimu gavus išankstinį apmokėjimą.

Pagalba, vedant apskaitą

Visiems programos “Debetas” vartotojams siūlomos įvairios konsultavimo formos 

Nemokamai:

Už sutartinį valandinį įkainį:

Naujų ataskaitų ir programos sąvybių kūrimas

Papildomi programavimo darbai gali būti atliekami pagal vartotojo užsakymą už atskirą mokestį.
Nemokamai programos papildomos naujomis ataskaitomis ir funkcijomis, jeigu motyvuotai įrodoma, kad tai bus naudinga platesniam vartotojų ratui.