KAINOS

1- Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos vienai darbo vietai:

PROGRAMOS
VIENA DARBO VIETA
EUR
DVI DARBO VIETOS
EUR
VIRŠ 2 – JŲ DARBO VIETŲ
EUR
Ilgalaikis turtas
(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)
70
50
40
Materialinių vertybių apskaitas
(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)
200
150
120
Banko apskaita
(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)
100
75
60
Kasos apskaita
(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)
50
40
30
Darbo užmokesčio apskaita
(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)
200
150
120
Balanso sudarymas
(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)
120
90
75
Buhalterinių žinynų aptarnavimas
(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)
50
30
25
Darbo vietos instaliavimas
30
30
30
Iš viso:
820
615
500

1- Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:

Valandinis įkainis 56.15 Eur/val.

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.

Buhalterinė sistema Debetas (Ūkininkams)

PROGRAMOS
VIENA DARBO VIETA
EUR
Ilgalaikis turtas
(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)
40
Materialinių vertybių apskaitas
(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)
120
Banko apskaita
(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)
60
Kasos apskaita
(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)
30
Darbo užmokesčio apskaita
(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)
120
Balanso sudarymas
(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)
75
Buhalterinių žinynų aptarnavimas
(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)
25
Gyvulių apskaita
(pirkimas, prievaisa, prriesvoris, vidinis perdavimas, skerdimas, kritimas, pervedimas iš grupės į grupę)
0
Darbo vietos instaliavimas
30
Iš viso:
500

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.

Buhalterinė sistema Debetas (MINI)

PROGRAMOS
VIENA DARBO VIETA
EUR
Ilgalaikis turtas
(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)
35
Materialinių vertybių apskaitas
(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)
100
Banko apskaita
(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)
50
Kasos apskaita
(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)
25
Darbo užmokesčio apskaita
(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)
100
Balanso sudarymas
(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)
60
Buhalterinių žinynų aptarnavimas
(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)
25
Darbo vietos instaliavimas
15
Iš viso:
410

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.