KAINOS

1- Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos vienai darbo vietai:

PROGRAMOS

VIENA DARBO VIETA EUR

DVI DARBO VIETOS EUR

VIRŠ 2 – JŲ DARBO VIETŲ EUR

Ilgalaikis turtas (Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)

110

80

60

Materialinių vertybių apskaitas (sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)

300

230

180

Banko apskaita (siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)

150

110

90

Kasos apskaita (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)

70

50

40

Darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)

300

230

180

Balanso sudarymas (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)

180

140

120

Buhalterinių žinynų aptarnavimas (sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)

70

50

40

Darbo vietos instaliavimas

50

50

50

Iš viso:

1230

940

760

1- Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:

Valandinis įkainis 64.62 Eur/val.

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.

Buhalterinė sistema Debetas (Ūkininkams)

PROGRAMOS

VIENA DARBO VIETA EUR

Ilgalaikis turtas (Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)

60

Materialinių vertybių apskaitas (sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)

180

Banko apskaita (siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)

90

Kasos apskaita (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)

45

Darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)

180

Balanso sudarymas (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)

120

Buhalterinių žinynų aptarnavimas (sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)

40

Gyvulių apskaita (pirkimas, prievaisa, prriesvoris, vidinis perdavimas, skerdimas, kritimas, pervedimas iš grupės į grupę)

0

Darbo vietos instaliavimas

45

Iš viso:

760

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.

Buhalterinė sistema Debetas (MINI)

 

PROGRAMOS

VIENA DARBO VIETA EUR

Ilgalaikis turtas (Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)

55

Materialinių vertybių apskaitas (sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)

150

Banko apskaita (siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)

75

Kasos apskaita (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)

35

Darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)

150

Balanso sudarymas (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)

90

Buhalterinių žinynų aptarnavimas (sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)

35

Darbo vietos instaliavimas

25

Iš viso:

615

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.