KAINOS

1- Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos vienai darbo vietai:

PROGRAMOS
VIENA DARBO VIETA
EUR
DVI DARBO VIETOS
EUR
VIRŠ 2 – JŲ DARBO VIETŲ
EUR
Ilgalaikis turtas
(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)
110
80
60
Materialinių vertybių apskaitas
(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)
300
230
180
Banko apskaita
(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)
150
110
90
Kasos apskaita
(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)
70
50
40
Darbo užmokesčio apskaita
(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)
300
230
180
Balanso sudarymas
(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)
180
140
120
Buhalterinių žinynų aptarnavimas
(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)
70
50
40
Darbo vietos instaliavimas
50
50
50
Iš viso:
1230
940
760

1- Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:

Valandinis įkainis 64.62 Eur/val.

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.

Buhalterinė sistema Debetas (Ūkininkams)

PROGRAMOS
VIENA DARBO VIETA
EUR
Ilgalaikis turtas
(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)
60
Materialinių vertybių apskaitas
(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)
180
Banko apskaita
(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)
90
Kasos apskaita
(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)
45
Darbo užmokesčio apskaita
(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)
180
Balanso sudarymas
(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)
120
Buhalterinių žinynų aptarnavimas
(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)
40
Gyvulių apskaita
(pirkimas, prievaisa, prriesvoris, vidinis perdavimas, skerdimas, kritimas, pervedimas iš grupės į grupę)
0
Darbo vietos instaliavimas
45
Iš viso:
760

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.

Buhalterinė sistema Debetas (MINI)

PROGRAMOS
VIENA DARBO VIETA
EUR
Ilgalaikis turtas
(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)
55
Materialinių vertybių apskaitas
(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos)
150
Banko apskaita
(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)
75
Kasos apskaita
(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)
35
Darbo užmokesčio apskaita
(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)
150
Balanso sudarymas
(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)
90
Buhalterinių žinynų aptarnavimas
(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)
35
Darbo vietos instaliavimas
25
Iš viso:
615

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.