Dalis duomenų, naudojamų eksploatuojant buhalterinės apskaitos sistemą, yra santykinai pastovūs, t.y. mažai kinta buhalterinės apskaitos eigoje, pavyzdžiui, sąskaitų planas, buhalterinės operacijos, materialinių vertybių pavadinimai ir charakteristikos, duomenys apie debitorius / kreditorius ir kt.. Šiais duomenimis naudojasi įvairios buhalterinės apskaitos sistemos dalys. Tokie duomenys kaupiami specialiuose duomenų rinkiniuose, vadinamuose žinynais. Žinynuose taip pat laikomi įvairūs koeficientai, leidžiantys parametrizuoti buhalterinės apskaitos sistemą. Kiekvienai sistemos programai yra sukurta žinynų grupė, užtikrinanti šios programos funkcionavimą. Pagrindinis buhalterinis žinynas yra sąskaitų planas. Pradedant eksploatuoti sistemą, jis sudaromas, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios įmonės poreikius. Šį žinyną galima pildyti tik buhalterinių žinynų programoje. Visus kitus žinynus galima koreguoti ne tik buhalterinių žinynų programoje, bet ir toje sistemos programoje, kurioje jie naudojami.


Šioje programoje galima aprašyti „Debeto“ programos vartotojus ir jų teises, nustatyti vartotojų veiksmų sekimą.