Ši programa skirta darbuotojų atlyginimų priskaičiavimui, mokesčių skaičiavimui, priskaitytų sumų registravimui apskaitos registruose, VSDFV ataskaitų bei VMI formų formavimui. Kiekvienam darbuotojui vedama darbuotojo kortelė, kurioje kaupiama informacija apie visus priskaitymus bei išskaitymus. Metų pabaigoje šią kortelę galima atspausdinti.


Vartotojas gali skaičiuoti laikinį (tarifinį) atlyginimą, vienetinį atlyginimą pagal individualias bei grupines paskyras, nedarbingumo pašalpas, atostogų apmokėjimą, pajamas natūra, įvairias kitas priemokas bei pašalpas.


Laikinio atlyginimo priskaičiavimas atliekamas automatiškai, naudojantis darbuotojų žinyno informacija. Numatyta galimybė skaičiuoti laikinį atlyginimą kiekvienam darbuotojui individualiai bei kiekvieną mėnesį automatiškai priskaičiuoti pastovias priemokas. Taip pat automatiškai paskaičiuojama nedarbingumo pašalpos bei atostogų apmokėjimo suma, atostogų kompensacijos ir išeitinės kompensacijos suma. Šioje programoje galima skaičiuoti autorinius atlyginimus autoriams, atlikėjams, sportininkams, skaičiuoti mokesčius nuo pajamų natūra, skaičiuoti darbo užmokestį dirbantiems pagal paslaugų kvitus. Jeigu personalo apskaitos dalyje yra vedami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (tabeliai), tai atlyginimų priskaitymai gali būti suformuojami automatiškai iš tabelio.
Šioje programoje atliekamas visų įstatymuose numatytų mokesčių bei išskaitymų skaičiavimas. Programa skaičiuoja pajamų mokestį, socialinį draudimą iš darbuotojo, socialinį draudimą iš įmonės lėšų, įmokas į garantinį fondą, alimentus, išskaitymus pataisos darbų inspekcijai, išskaitymus pagal vykdomuosius raštus, laisvą draudimą, profsąjungos mokestį, mokestį už butą bei komunalinius patarnavimus, mokestį už elektrą, paskolų dengimas, atlyginimo pervedimus į sąskaitas bankuose, įvairius kitus atskaitymus.


Skaičiuojant mokesčius ir išskaitymus, automatiškai tvarkomi analitinės bei sintetinės apskaitos rodikliai (debitorių / kreditorių kortelės, sąskaitų planas ir kt.).
Programa paruošia duomenis atlyginimų pervedimui į darbuotojų sąskaitas bankuose.


Jeigu įmonėje mokamas avansas, tai avanso išmokėjimui galima formuoti avanso išmokėjimo žiniaraštį arba avanso pervedimo į banką žiniaraštį.
Vartotojas gali peržiūrėti kiekvieno darbuotojo priskaitymus – išskaitymus per mėnesį arba darbuotojo priskaitymus – išskaitymus mėnesiui. .
Jeigu darbuotojui neišmokamas priskaičiuotas atlyginimas, tai šis atlyginimas gali būti deponuotas. Vartotojas gali deponuoti vieno asmens arba automatiškai visų darbuotojų atlyginimus, peržiūrėti deponentų sąrašą, atsispausdinti deponentų žiniaraštį, naudojantis pažyma, pervesti ilgai nepasiimtas deponuotas sumas į pelną.


Platus spausdinamų formų pasirinkimas leidžia daryti suvestos informacijos analizę.


Programoje galima automatiškai formuoti statistikos ataskaitas (DA-01K, DA-02,DA03, DA-05), taip pat spausdinti pažymą apie darbuotojo uždarbį per laikotarpį, pažymą apie darbą, pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą užmokestį, pažymą apie visas pajamas. Atsiskaitymams su socialinio draudimo įstaigomis programa suformuoja ir spausdina pranešimus Sodrai (1-SD, 2-SD, SAM, 13-SD, NP-SD, PA-DP, PKV, PT), VMI (FR0572, FR0573, FR0471).