Ši programa skirta pirktų gyvulių pajamavimui ir pardavimui (eurais ir užsienio valiuta), priesvorio, prievaisos pajamavimui, vidinio gyvulių judėjimo, skerdimo, kritimo, pervedimo iš grupės į grupę registravimui, operatyviam sandėliuose esančių gyvulių kiekio, svorio bei nomenklatūros sekimui.
Gyvulių skerdimui gali būti sudaromos kalkuliacinės gaminių kortelės, kuriose galima aprašyti kokia skerdiena ir kokie subproduktai bus gaunami paskerdus gyvulį. Įvedus skerdimo dokumentą automatiškai užpajamuojama skerdiena bei aprašyti subproduktai.


Kiekvienas įvestas dokumentas lengvai koreguojamas, nes leidžiama keisti tiek antraštės, tiek eilučių informaciją. Naujai pajamuojamam gyvuliui sukuriama kortelė, kurioje laikoma informacija apie einamąją jo būseną – kiekį, svorį, savikainą bei matosi judėjimo trasa, t.y., kada ir kokiuose dokumentuose buvo pajamuojama ar išlaiduojama vertybė.


Gyvulių savikainos skaičiavimas vykdomas vidurkių metodu.


Spausdinamų formų gausa leidžia vartotojui visapusiškai analizuoti gyvulių judėjimą, prognozuoti poreikius, gauti informaciją pagal gyvulių judėjimo operacijas, spręsti kitus, su gyvulių apskaita iškylančius uždavinius.