Ši programos dalis skirta ilgalaikio turto judėjimo registravimui, jo nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimui, įvairių žiniaraščių formavimui ir spausdinimui.

Programa leidžia:

  • įvesti ilgalaikio turto pirkimo, pasigaminimo (pasistatymo), pardavimo, vidinio judėjimo dokumentus;
  • perkainoti turimą ilgalaikį turtą;
  • skaičiuoti nusidėvėjimą (amortizaciją) tiek nuo mokestinės likutinės vertės, tiek nuo perkainotos likutinės vertės. Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojama tiesiogiai proporcingu, produkcijos, dvigubai mažėjančios vertės ir metų skaičiaus metodais;
  • spausdinti korteles, įvedimo į eksploataciją, nurašymo, perdavimo aktus;
  • spausdinti pardavimo sąskaitas faktūras, užtikrinant numerio eiliškumą;
  • formuoti ir spausdini ilgalaikio turto žiniaraščius, inventorizacijos aprašus;
  • pakeisti įsigyto ilgalaikio turto vertę ir likutinę vertę, sustabdyti nusidėvėjimą;
  • tvarkyti ilgalaikio turto remonto darbų bei kuro apskaitą;