Ši programa skirta kasos pajamų bei išlaidų orderių tvarkymui, kasos knygos bei grynųjų pinigų patikrinimo kasoje akto formavimui ir spausdinimui.


Kiekvienai valiutai vedama atskira kasos knyga.


Visi kasos dokumentai gali būti spausdinami.


Vartotojui pagal kiekvieną valiutą pateikiamos kasos ataskaitos. Kiekviena kasos ataskaita formuojama nuo paskutinės formavimo datos iki nurodytos datos. Kasos apskaitos programa automatiškai seka apie pasikeitimus jau suformuotoje kasos ataskaitoje ir priverčia vartotoją pakartotinai suformuoti kasos ataskaitą už tą periodą, kuriame įvyko pasikeitimai.