Ši programa skirta pirktų materialinių vertybių bei paslaugų pajamavimui ir pardavimui (litais bei užsienio valiuta), pagamintos produkcijos pajamavimui, vidinio materialinių vertybių judėjimo registravimui, materialinių vertybių perdavimui į gamybą, perkainavimui, nurašymui, operatyviam sandėliuose esančių materialinių vertybių kiekio bei nomenklatūros sekimui. Čia taip pat vedama ir būsimųjų sąnaudų apskaita: pajamavimas bei automatinis mėnesiui tenkančių sąnaudų nurašymas.

Pirkimo dokumentuose atliekamas:

• pridėtinių sąnaudų paskirstymas bei muito mokesčio priskyrimas konkrečioms vertybėms;
• pajamavimas į skirtingus sandėlius;
• automatinis GPM išskaitymas perkant iš fizinių asmenų.
Pardavimo dokumentuose:
• numatyti lankstūs nuolaidų formavimo mechanizmai;
• galimybė parduoti iš skirtingų sandėlių;
• vartotojų dokumentų valdymas pagal suteiktas teises ir įvykdytų veiksmų fiksavimas;
• individualus kainininkas;
• kainininko parinkimas pardavimo operacijos metu;
• pardavimo kainos tikrinimas savikainos atžvilgiu, bei pirkėjo skolos tikrinimas pardavimo metu.


Gamyba gali būti vienetinė ir serijinė. Serijinei gamybai gali būti sudaromos kalkuliacinės gaminių kortelės, kuriose galima aprašyti žaliavinę gaminio sudėtį bei pakaitines žaliavas kiekvienam gaminiui. Pajamuojant pagamintą produkciją automatiškai atliekamas žaliavų nurašymas (žaliavas galima nurašyti tiek pagal partijas, tiek FIFO metodu) pagal kalkuliacines korteles. Vienetinės gamybos atveju leidžiama rankiniu būdu nurašius žaliavas, užpajamuoti gaminį. Šioje sistemos dalyje galima prognozuoti žaliavų poreikius būsimai gamybai, sudaryti dienos meniu, pagal kurį gali būti nurašomos žaliavos,
Kiekvienas materialinių vertybių apskaitos modulyje įvestas dokumentas lengvai koreguojamas, nes leidžiama keisti tiek antraštės, tiek eilučių informaciją. Yra galimybė dirbti su dokumentų grupėmis, spausdinti, kopijuoti, sujungti dokumentus, iš grupės pajamavimo dokumentų formuoti nurašymo aktus.
Vertybių kortelės:


• vertybių pavadinamas lietuvių, anglų, vokiečių, latvių, estų kalbomis;
• vertybių likučių limitas;
• vertybės sandėlio kortelės formavimas ir spausdinimas;
• greita esamų vertybių likučių sandėliuose peržiūra;
• vertybės kortelėje galima matyti visus, su vertybe susijusius, dokumentus.


Materialinių vertybių apskaitą galima vesti fiksuotomis arba kintamomis kainomis. Programa užtikrina materialinių vertybių apskaitą FIFO metodu.
Šioje programoje galima atsispausdinti VMI formas FR0671 ir FR0672.
Spausdinamų formų gausa leidžia vartotojui visapusiškai analizuoti materialinių vertybių judėjimą, prognozuoti poreikius, rasti užsigulėjusias prekes, tirti prekių judėjimo tendencijas, nustatinėti pelningumo pokyčius bei spręsti kitus su materialinių vertybių apskaita iškylančius uždavinius.