PRODUKTAI

Bazinį apskaitos ir verslo valdymo sistemos “Debetas” paketą sudaro septyni pagrindiniai moduliai: materialinės vertybės, darbo užmokestis, ilgalaikis turtas, bankas, kasa,   balansas, buhalteriniai žinynai.

Materialinių vertybių modulyje apskaitomas materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, vedamos materialinių vertybių kortelės, formuojamos materialiai atsakingų asmenų ataskaitos.

Darbo užmokesčio modulyje priskaitomi atlyginimai, skaičiuojami mokesčiai ir išskaitymai, formuojami algalapiai ir duomenys atlyginimų pervedimui į darbuotojų sąskaitas bankuose,  sodros formos, metinės ir mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos, pažymos darbuotojams, vedamos darbuotojų kortelės.

Ilgalaikio turto modulyje apskaitomas ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas bei pardavimas, skaičiuojama amortizacija, vedamos ilgalaikio turto kortelės, formuojami inventorizaciniai aprašai.

Banko modulyje formuojami mokėjimo pavedimai, vedami atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimai eksportuojami į bankų sistemas ir iš jų importuojami sąskaitų išrašai.

Kasos modulyje vedami kasos pajamų ir išlaidų orderiai, formuojama kasos knyga.

Balanso modulyje formuojama atskaitomybės formos, didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais žiniaraščiai, įvedamos  buhalterinės pažymos.

Žinynų modulyje tvarkoma sąskaitų planas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kiti žinynai, užbaigiami ataskaitiniai laikotarpiai.

Bazinis apskaitos ir verslo valdymo sistemos “Debetas” paketas tinka visų tipų įmonių apskaitos tvarkymui.

UAB „Debetas“ platina ir specializuotus apskaitos ir verslo valdymo sistemos paketus.

Žemės ūkio įmonėms ir ūkininkams skirtas apskaitos sistemos paketas pritaikytas darbui su žemės ūkio įmonių ir ūkininkų apskaitos sąskaitų planais.Jame realizuotas automatinis tranzitinių kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų sąskaitų kontavimas, formuojamos finansinės atskaitomybės formos, yra papildomi moduliai gyvulių apskaitai ir žemės ūkio produkcijos savikainos perskaičiavimui.

Turizmo įmonėms skirtame apskaitos sistemos pakete yra papildomas modulis, skirtas turizmo paslaugų ir aviabilietų pardavimui bei komisinių skaičiavimui.

Nuotolinė pagalba